Phim tết đặc sắc: Hai Lúa Hỏi Vợ – Quang Thắng, Hiệp Gà

Read more
https://drive.google.com/file/d/0B9HQpcrhmHSFU191NnBpLXh4TjQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=-aCzN8Apumc

Hài tết: Đám cưới mùa xuân 2017 – Hài Văn Hiệp, Vân Dung

Read more
https://www.youtube.com/watch?v=tKQGtHAHZ6o

Hiệp gà hành nghề thiến hoạn động vật, thời kì đỉnh cao anh còn suýt sang Lào để thiến voi. Mời các bạn thưởng thức

Read more