Phim tết đặc sắc: Hai Lúa Hỏi Vợ – Quang Thắng, Hiệp Gà

Read more

Hài tết: Đám cưới mùa xuân 2017 – Hài Văn Hiệp, Vân Dung

Read more

Hiệp gà hành nghề thiến hoạn động vật, thời kì đỉnh cao anh còn suýt sang Lào để thiến voi. Mời các bạn thưởng thức

Read more