Hài gặp nhau cuối tuần cũ: nhậu giờ hành chính

July 29, 2016 5:20 am
Xem thêm
907
Views
   

Đây là tiểu phẩm hài gặp nhau cuối tuần cũ. Tiểu phẩm phê phán các ông chồng công chức, việc  không làm mà thích nhậu nhẹt chè chén.

(907)

About The Author
- Thích chia sẻ những video hài tết 2017 hay nhất và mới nhất

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>