Kem xôi TV tập 72- Chết vì giai là cái chết không êm ái

August 4, 2016 6:17 am
Xem thêm
461
Views
   

Chết vì giai là cái chết không êm ái, mất tích do các yếu tố tâm linh, Vớ được món bở, Luật Giao thông theo kích cỡ và Thực hiện quyết tâm trả thù là những yếu tố độc đáo, hài hước nhất không thể bỏ qua trong tập 72 này.

(461)

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>